VOCAB แซ่บเวอร์

VOCAB แซ่บเวอร์

เจาะลึก ถึงราก ถึงแก่นของศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกสอบใน GAT บ่อย พร้อมเทคนิควิเคราะห์และทำโจทย์ประเภท Vocab ทุกรูป

  • พี่พิชชี่โอเพ่นดูเรียน
    พี่พิชชี่โอเพ่นดูเรียน
นโยบายการคืนเงิน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
  • 21 คลิป
  • โจทย์ 0 ข้อ
  • 4 ชม. 19 นาที
  • ส่งหนังสือถึงบ้าน
  • เพื่อนร่วมเรียน 2,754 คน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส VOCAB แซ่บเวอร์