VOCAB แซ่บเวอร์

วิดีโอแนะนำคอร์ส

เจาะลึก ถึงราก ถึงแก่นของศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกสอบใน GAT บ่อย พร้อมเทคนิควิเคราะห์และทำโจทย์ประเภท Vocab ทุกรูป

  • พี่พิชชี่โอเพ่นดูเรียน

คอร์ส VOCAB แซ่บเวอร์

วิดีโอแนะนำคอร์ส

เจาะลึก ถึงราก ถึงแก่นของศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกสอบใน GAT บ่อย พร้อมเทคนิควิเคราะห์และทำโจทย์ประเภท Vocab ทุกรูป

  • พี่พิชชี่โอเพ่นดูเรียน
นโยบายการคืนเงิน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
21 คลิป
โจทย์ 0 ข้อ
4 ชม. 19 นาที
ส่งหนังสือถึงบ้าน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส VOCAB แซ่บเวอร์