IELTS Mini Pretest

วัดความรู้การทำข้อสอบ IELTS

ข้อสอบวัดระดับความรู้ IELTS

พร้อมแค่ไหน กับการสอบ IELTS? ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ (12 ข้อ) เพื่อวัดว่าพื้นฐานเราอยู่ระดับไหน ต้องติวอีกเยอะไหม? พร้อมแล้ว ลุยเลย!

IELTS Mini Pretest

คำแนะนำสำหรับช่วงคะแนนของคุณ

**ข้อสอบ IELTS มีทั้งหมด 4 ทักษะ (Listening/Reading/Writing/Speaking) ซึ่งจะมีทั้งเติมคำ และเขียนด้วย แต่ Pretest จะเป็นการวัดความรู้โดยให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมแทน เพื่อให้ง่ายต่อการทำนะคะ

คะแนนอยู่ในเกณฑ์


เฉลย