GAT Eng Mini Pretest

ลองทำโจทย์ GAT Eng Pretest (แกท อังกฤษ)

พร้อมสอบ GAT Eng รึยัง? ลองทำควิซดูเลย!

ข้อสอบวัดพื้นฐาน GAT ภาษาอังกฤษ


ใช้เวลาไม่เกิน 5-10 นาทีเท่านั้น รู้เลยว่าพื้นฐานเราอยู่ระดับไหน?

GAT Eng Mini Pretest

คำแนะนำสำหรับช่วงคะแนนของคุณ

GAT ENG Mini Pretest  มี 10 ข้อ เป็นข้อสอบจริงจากข้อสอบ GAT ปีเก่าๆ เช็คความพร้อมในการเตรียมสอบ GAT Eng ว่าเราอยู่ระดับไหน?

โจทย์แต่ละข้อนำมาจากข้อสอบ GAT อังกฤษของจริงในปีเก่าๆ ระดับความยาก-ง่าย เหมือนจริง!

พร้อมแล้ว ตั้งสติให้ดี  แล้วมาเริ่มกันเลย!

คะแนนอยู่ในเกณฑ์


เฉลย