หนังสือเตรียมตัวสอบมัธยมต้น - มัธยมปลาย
4.5/5
ชีทสรุปเนื้อหา คณิต ม.3 เทอม 2
4.5/5
ขายไปแล้ว 8 ชิ้น
free-shipping
ไอเท็มลับ อัพเกรด 4 เนื้อหาแน่น สรุปครบ อัพเดตหลักสูตรใหม่ พร้อมสอบทั้งในและนอกโรงเรียน
หนังสือเตรียมตัวสอบมัธยมต้น - มัธยมปลาย
ชีทสรุปเนื้อหา คณิต ม.3 เทอม 2
4.5/5
free-shipping
ขายไปแล้ว 8 ชิ้น
รายละเอียดสินค้า
วิชาเรียน
คณิตศาสตร์
ขนาดหนังสือ
21x29.7x0.3 cm
รูปแบบการพิมพ์
4 สีทั้งเล่ม
จำนวนหน้า
35
เหมาะสำหรับ
1 ผู้ที่ต้องการได้เกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2 ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สิ่งที่จะได้รับ
- ชีทสรุปเนื้อหา คณิต ม.3 เทอม 2

วิชาเรียน
คณิตศาสตร์
ขนาดหนังสือ
21x29.7x0.3 cm
รูปแบบการพิมพ์
4 สีทั้งเล่ม
จำนวนหน้า
35
เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่ต้องการได้เกรด 4 วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สิ่งที่จะได้รับ
- ชีทสรุปเนื้อหา คณิต ม.3 เทอม 2