5/5
เซต New Year New You ครบสูตรเริ่มต้นฝึกภาษาอังกฤษ
5/5
ขายไปแล้ว 9 ชิ้น
free-shipping
แพ็กรวมสำหรับคนอยากเก่งอังกฤษ พร้อมฝึกสนทนาเน้นๆ เริ่มต้นเรียนตั้งแต่พื้นฐานอ่อน สู่การเรียนครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมหลักไวยากรณ์ ไปจนถึงการเตรียมสอบครบสูตร
เซต New Year New You ครบสูตรเริ่มต้นฝึกภาษาอังกฤษ
5/5
free-shipping
ขายไปแล้ว 9 ชิ้น
รายละเอียดสินค้า
วิชาเรียน
ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการพิมพ์
4 สีทั้งเล่ม
เหมาะสำหรับ
1 ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ
2 ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานแต่อยากเก่งภาษาอังกฤษ
สิ่งที่จะได้รับ
- หนังสือพร้อมคอร์ส ถอดสูตร Conver by ครูดิวและอาจารย์อดัม
- เซตหนังสือ Conver พูดมันส์ 1000 ประโยค (4 เล่ม)
- แอปเกมฝึกพูด Conver สุดมันส์
- หนังสือ 4 Skills New Normal
- คอร์สเรียน 4 Skills by ครูดิว
- หนังสือ Grammar GO!
- คอร์สเรียน Grammar GO! by ครูดิว
- หนังสือ KruDew เก็งศัพท์ 500 คำ

วิชาเรียน
ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการพิมพ์
4 สีทั้งเล่ม
เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ
2. ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานแต่อยากเก่งภาษาอังกฤษ
สิ่งที่จะได้รับ
- หนังสือพร้อมคอร์ส ถอดสูตร Conver by ครูดิวและอาจารย์อดัม
- เซตหนังสือ Conver พูดมันส์ 1000 ประโยค (4 เล่ม)
- แอปเกมฝึกพูด Conver สุดมันส์
- หนังสือ 4 Skills New Normal
- คอร์สเรียน 4 Skills by ครูดิว
- หนังสือ Grammar GO!
- คอร์สเรียน Grammar GO! by ครูดิว
- หนังสือ KruDew เก็งศัพท์ 500 คำ