English เพลงด่วน ทวนก่อนสอบ By KruDew

วิดีโอแนะนำคอร์ส

คอร์สทวน Grammar ก่อนสอบฉบับด่วน! เทคนิคท่องสไตล์ KruDew จะทำเรื่องยาก ให้กลายเป็นเรื่องหมูๆ ใครไม่ถนัด ไม่เข้าใจไวยากรณ์ยากๆ คอร์สนี้ช่วยได้แน่นอน เรียนเพลิน เข้าใจง่าย ใช้ทำข้อสอบภาษาอังกฤษได้หลากหลาย!

  • ครูดิว โอเพ่นดูเรียน

คอร์ส English เพลงด่วน ทวนก่อนสอบ By KruDew

วิดีโอแนะนำคอร์ส

คอร์สทวน Grammar ก่อนสอบฉบับด่วน! เทคนิคท่องสไตล์ KruDew จะทำเรื่องยาก ให้กลายเป็นเรื่องหมูๆ ใครไม่ถนัด ไม่เข้าใจไวยากรณ์ยากๆ คอร์สนี้ช่วยได้แน่นอน เรียนเพลิน เข้าใจง่าย ใช้ทำข้อสอบภาษาอังกฤษได้หลากหลาย!

  • ครูดิว โอเพ่นดูเรียน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
22 คลิป
โจทย์ 0 ข้อ
2 ชม. 34 นาที
ส่งหนังสือถึงบ้าน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส English เพลงด่วน ทวนก่อนสอบ By KruDew