ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ By ครูริชชี่
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์สามัญ เสริมพื้นฐาน พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบให้เร็ว
ติวไม่อั้น 1 เดือน ประหยัดสุด! เพียง 990.- พร้อมเอกสารประกอบการเรียน ไฟล์ E-Book ดาวน์โหลดในคอร์ส
PHYKR_990
นโยบายการคืนเงิน
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล
สิ่งที่คุณจะได้รับ
  • พื้นฐานฟิสกส์สำหรับ ม.ปลาย
  • เทคนิคช่วยทำโจทย์
  • ลองทำข้อสอบ 9 วิชาสามัญฟิสกส์ เหมือนจริง
  • แนวโจทย์จริง
  • ตัวอย่างข้อสอบ 9 วิชาสามัญฟิสิกส์ล่าสุด
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ By ครูริชชี่
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์สามัญ เสริมพื้นฐาน พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบให้เร็ว

คอร์สเรียน ฟิสิกส์สามัญ จะมีทั้งหมด 7 บท

1. กลศาสตร์การเคลื่อนที่
2. กลศาสตร์ของไหล
3. คลื่น เสียง แสง
4. สมบัติสาร
5. ไฟฟ้าสถิต
6. ไฟฟ้าวงจร
7. นิวเคลียร์
 

ซึ่งในคอร์สเรียนจะแบ่งหัวข้อเป็นหัวข้อเล็กๆเพื่อให้น้องหาแนวโจทย์ที่ต้องการได้ง่าย
พร้อมทั้งสรุปสูตรที่ใช้ในทุกข้อ เรียนแล้วหมดกังวลกับวิชานี้แน่นอน

บทเรียน ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ By ครูริชชี่

นโยบายการคืนเงิน
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล
สิ่งที่คุณจะได้รับ
  • พื้นฐานฟิสกส์สำหรับ ม.ปลาย
  • เทคนิคช่วยทำโจทย์
  • ลองทำข้อสอบ 9 วิชาสามัญฟิสกส์ เหมือนจริง
  • แนวโจทย์จริง
  • ตัวอย่างข้อสอบ 9 วิชาสามัญฟิสิกส์ล่าสุด