ศัพท์ TOEIC (TOEIC Vocabulary) ออกสอบบ่อย : หมวด Office

ศัพท์ TOEIC (TOEIC Vocabulary) ออกสอบบ่อย : หมวด Office

ในบทความนี้มาท่อง ศัพท์ TOEIC ที่ออกบ่อยกันต่อเลย ต่อกันที่หมวดศัพท์เกี่ยวกับ Office หรือในที่ทำงาน ครบเหมือนเดิมทั้งศัพท์ ประเภทคำ ความหมาย Synonyms และตัวอย่างประโยค ^^

รวมศัพท์ TOEIC หมวดในออฟฟิศ

อ่านหมวดอื่นๆ ได้ที่:

o ศัพท์ TOEIC Set 1 (หมวดธุรกิจทั่วไป)

ศัพท์ TOEIC Set 3 (หมวดฝ่ายบุคคล)

ศัพท์ TOEIC Set 4 (หมวดการจัดซื้อสินค้า)

ศัพท์ TOEIC Set 5 (หมวดการเงิน)

ศัพท์ TOEIC Set 6 (หมวดการจัดการ)

ศัพท์ TOEIC Set 7 (หมวดท่องเที่ยวและบันเทิง)

 

2. หมวดใน Office

Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
allocate v. จัดสรร (หน้าที่, เงิน) assign, distribute The local council has decided not to allocate funds for the project.
compatible adj. ที่ทำงานร่วมกันได้, เข้ากันได้ appropriate, consistent, suitable This software may not be compatible with older operating systems.
duplicate v. ทำสำเนา, ทำซ้ำ copy, reproduce, replicate, imitate If you can duplicate, I'll need as many of those as I can get.
affordable adj. ที่สามารถจ่ายได้, ราคาจับต้องได้ inexpensive, low-cost This speciat travel package is very affordable.
capacity n. ความจุ, ความสามารถ scope, size, ability, competency The last five years have seen a huge increase in the country's export capacity.
durable adj. คงทน, มั่นคง enduring, stable, sturdy, permanent, tenacious The machines have to be made of durable materials.
inventory n. สินค้าคงคลัง stock, supply Our inventory of used cars is the best in town.
casually adv. อย่างไม่เป็นทางการ informally Every Friday, all staff can dress casually.
outdated adj. ล้าสมัย old-fashioned, obsolete, out-of-date Nowadays this technique is completely outdated.
facilitate v. ทำให้ง่ายขึ้น, สะดวกขึ้น help, ease, aid The current structure does not facilitate efficient work flow.
task n. งาน, ภารกิจ assignment, duty, function, mission We usually ask interviewees to perform a few simple tasks on the computer just to test their aptitude.
urgent adj. เร่งด่วน hasty, hurried, prompt, rushing He's got to sign that paper - will you tell him it's urgent?
annual adj. ประจำปี, รายปี, ทุกปี anniversary, once a year Companies publish annual reports to inform the public about the previous year's activities.
opposition n. ความขัดแย้ง, ความไม่ลงรอยกัน argument, conflict, disagreement, dispute The plan for a new office tower went ahead regardless of local opposition.
omit v. ละไว้, เว้นไว้ skip, bypass I've bracketed the bits of text that could be omitted.
collaborate v. ร่วมมือ, ทำงานร่วมกับคนอื่น assist, cooperate, support The British and Italian police collaborated in catching the terrorists.
collaborative adj. ที่ร่วมมือกัน(หลายฝ่าย) - The new design was the product of a collaborative project between marketing and graphic design departments.
banquet n. งานเลี้ยงรื่นเริง feast The ceremony concluded with a grand banquet at the palace.
revenue n. รายได้ income, profit, earnings, gain The magazine misreported its sales figures in order to boost advertising revenue.
renovate v. ปรับปรุง,ซ่อมแซม repair, modernize, update The Poncholi hotel 11as been thoroughly renovated.
construction n. การก่อสร้าง - This website is currently under construction.
discuss v. สนทนา, ถกปัญหา debate Draft a proposal for the project and we can discuss it at the meeting.
assume v. สันนิษฐาน believe, conclude, presume If you haven't heard by Friday, assume I'm not coming.
demonstrate v. สาธิต, แสดงให้เห็น display, show, express It is impossible to demonstrate conclusively that the factory is responsible for the pollution.
headquarters n. สำนักงานใหญ่ main office, HQ, base of operations The new company headquarters will be built in Rome.
assistant n. ผู้ช่วย helper, attendant She is looking for a personal assistant with good organizational skills.
official n. เจ้าหน้าที่ officer, agent The president will have a meeting with council officials tomorrow at noon.
activate v. กระตุ้น stimulate, trigger, turn on The alarm is activated by the lightest pressure.
inform v. แจ้งให้ทราบ notify, tell, update, brief We'll inform you when a decision has been reached.
temporary adj. ชั่วคราว interim, momentary, acting The salaries of temporary employees ought to match those of permanent staff.
atmosphere n. บรรยากาศ environment, mood, surroundings There's a very relaxed atmosphere in our office.
frank adj. ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม honest, blunt, direct, straightforward Your frank feedback is very crucial to us.
courteous adj. สุภาพนอบน้อม gentle, polite, respectful Even though a guest was rude, our receptionists remained courteous.
region n. ภูมิภาค area, scope, province, neighborhood Grapes from this region are freighted all over the world.
aware adj. ที่ตระหนักรู้ attentive, conscious People are becoming far more aware of environmental issues.
inspection n. การตรวจตรา examination, check, checkup, investigation A routine inspection revealed several faults with the engine.

 

✿ คอร์ส KruDew ติว TOEIC มีให้ครบทุกอย่าง! 

ติว TOEIC ครูดิว พร้อมลองทำข้อสอบเหมือนจริง

ติว TOEIC กับครูดิว ดียังไง?

  • คอร์สติว TOEIC ของครูดิวนั้น เรียน Online
  • แบ่งบทเรียนชัดเจน เรียนง่ายไม่งง คลิ๊กเลือกบทเรียนที่ต้องการได้ทันที
  • สามารถหยุด, เล่นซ้ำบทเรียนที่ต้องการได้แบบไม่อั้น! (ตลอดระยะเวลาคอร์ส)
  • อัพเดทข้อสอบ New TOEIC ใหม่ล่าสุด! ครบชุด!
  • มีไฟล์ E-Book (PDF) ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด (และมีหนังสือเรียนเป็นเล่มส่งให้ถึงบ้าน)
  • เรียนเวลาไหนก็ได้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ แค่มี Internet
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน สามารถส่งคำถามหาทีมงานได้
  • การันตีคะแนน 750+ (หากสอบแล้วไม่ถึง สามารถแจ้งทวนคอร์สได้ฟรี!)

 

ทดลองติว TOEIC ฟรีได้ที่ >>> คอร์ส KruDew TOEIC 

โดย Darunwan