โปรแกรมเมอร์ อาชีพเงินเดือนสูงที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน ต้องเรียนคณะอะไร

โปรแกรมเมอร์ อาชีพเงินเดือนสูงที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน ต้องเรียนคณะอะไร

โปรแกรมเมอร์ อาจเเป็นหนึ่งในอาชีพที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน เพราะอาชีพนี้มีจุดเด่นหลักๆ คือ “รายได้ดี” อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่ต้องมีความสามารถสูง ใครที่ถูกเรียกว่าโปรแกรมเมอร์ ถือเป็นคนที่เก่งกาจพอตัว นั่นเองทำให้อาชีพนี้กลายเป็นตัวเลือกดีๆ ไปโดยปริยาย ทำให้มีผู้คนที่สนใจอาจต้องการข้อมูลต่างๆ ไปพิจารณาและตัดสินใจ บางคนอาจต้องการข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเป็นโปรแกรมเมอร์ โดยเฉพาะเรื่องการเลือกคณะที่เรียน เพื่อจบไปเป็นโปรแกรมเมอร์ ก็กลายเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้

โปรแกรมเมอร์ อาชีพเงินเดือนสูงที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน ต้องเรียนคณะอะไร

โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คืออะไร?

โปรแกรมเมอร์ เงินเดือนเท่าไร?

โปรแกรมเมอร์ เรียนคณะอะไร?

แนะนำสาขาเรียนโปรแกรมเมอร์ ม. ชั้นนำ

ไม่เก่งภาษาอังกฤษ เรียนโปรแกรมเมอร์ได้ไหม?


 

โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คืออะไร?

 

ก่อนอื่นขออธิบายความหมายคร่าวๆ ของอาชีพโปรแกรมเมอร์กันก่อน โดยโปรแกรมเมอร์ คือ นักพัฒนาโปรแกรมหรือนักเขียนโปรแกรม เป็นผู้สร้างโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ขึ้นมาสำหรับใช้งานในด้านต่างๆ โปรแกรมในปัจจุบันก็มีความหลากหลาย ทั้งในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โปรแกรมเมอร์อาจต้องสร้างแอปพลิเคชั่นได้ด้วย 

 

ทักษะที่โปรแกรมเมอร์ต้องมีก็คือการเขียนโค้ด เพื่อให้ได้โปรแกรมออกมา ซึ่งตัวโปรแกรมก็จะสามารถสั่งงานได้ตามชุดคำสั่งที่ถูกป้อนเข้าไป โปรแกรมเมอร์ต้องมีทักษะในการแก้ไขบัคต่างๆ เมื่อโปรแกรมเกิดปัญหาขึ้น ข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์ก็จะทำนองนี้ ซึ่งอาจมีรายละเอียดลึกๆ ลงไปอีก 

 


 

โปรแกรมเมอร์ เงินเดือนเท่าไร?

 

เมื่อพูดถึงเงินเดือนโปรแกรมเมอร์ หลายคนรู้อยู่แล้วว่าอาชีพนี้เงินเดือนสูง เพราะใช้ความสามารถเฉพาะตัว แต่อาจยังไม่รู้ว่าระดับเงินเดือนโปรแกรมเมอร์ที่แท้จริงแล้วอยู่ที่ประมาณเท่าไร อันที่จริงแล้วก็แตกต่างไปในแต่ละบริษัทและแต่ละสโคปงานที่รับผิดชอบ เหมือนกับอาชีพอื่นๆ ช่วงเงินเดือนโปรแกรมเมอร์ค่อนข้างกว้างตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสน 

 

หากเป็นในประเทศไทยจากการสำรวจเบื้องต้นมีประกาศรับสมัครโปรแกรมเมอร์ตั้งแต่ 20,000 บาท/เดือน ไปจนถึง 200,000 บาท/เดือน (นี่เป็นเพียงการสำรวจเบื้องต้นเท่านั้น) ซึ่งแน่นอนว่าหน้าที่ความรับผิดชอบก็แตกต่างกันออกไปตามระดับเงินเดือน ส่วนระดับเงินเดือนในต่างประเทศก็จะสูงขึ้นจากนี้ 


 

โปรแกรมเมอร์ เรียนคณะอะไร?

 

มาถึงคำถามยอดฮิตอีกหนึ่งคำถามว่าถ้าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้นั้นจะต้องเรียนคณะอะไร มีหลายคนอยากรู้มากๆ ซึ่งการเป็นโปรแกรมเมอร์ได้นั้น ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง และแน่นอนว่าจะต้องมีการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม และการเขียนโค้ด สาขาเรียนที่เกี่ยวข้องนั้น ได้แก่ 

 

 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

แนะนำสาขาเรียนโปรแกรมเมอร์ ม. ชั้นนำ

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (นานาชาติ)

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)
 • วิสวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 • วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล (ออกแบบเกม, แอนิเมชั่น) (นานาชาติ)

 

ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างสาขาเรียน ที่จะสามารถต่อยอดไปเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคตได้ นอกจากนี้อาจยังมีสาขาและสถาบันอื่นๆ อีกหลายแห่งที่รองรับการเรียนโปรแกรมเมอร์ในหลักสูตรคล้ายๆ กัน 

 


 

ไม่เก่งภาษาอังกฤษ เรียนโปรแกรมเมอร์ได้ไหม?

 

มาดูในเรื่องของภาษาอังกฤษ สำหรับการเรียนโปรแกรมเมอร์กันบ้าง จะเห็นว่ามีหลายสาขาที่กล่าวไปในข้างต้นที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยเฉพาะสาขาเรียนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์โดยตรง เนื่องจากตำราและเอกสารต่างๆ ในการเรียนรู้ด้านโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์มักจะเป็นภาษาอังกฤษ 

 

ยิ่งถ้าหากพูดถึงการทำงาน หากเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนดีหน่อยในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ มักจะต้องการทักษะภาษาอังกฤษด้วย บางบริษัทมีการจ้างผู้นำทีมเป็นชาวต่างชาติเข้ามา ทำให้การทำงานต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ตัวงานเองก็ใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างมากด้วยเช่นกันในเรื่องของซอฟต์แวร์ ดังนั้นภาษาอังกฤษถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการเรียนและทำงานโปรแกรมเมอร์

 

มาดูเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ตอนสมัครเรียนสาขาต่างๆ เพื่อไปเป็นโปรแกรมเมอร์กันบ้างว่าสาขาไหนใช้เท่าไรกันบ้าง

 

มหาวิทยาลัย

สาขา

IELTS

CU-TEP

อื่นๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

6.0+

80+

-

มหาวิทยาลัยมหิดล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

5.0+

-

DET ≥ 80

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

5.5+

-

-

วิทยาการคอมพิวเตอร์
(โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ)

4.0

61+

KU-EPT ≥ 40

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

5.5+

-

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การออกแบบดิจิทัล
(ออกแบบเกม, แอนิเมชั่น)

4.5+

32+

TU-GET ≥ 38

DET ≥ 80


 

คะแนนภาษาอังกฤษสามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ระหว่าง IELTS, CU-TEP, TU-GET และอื่นๆ
 

สำหรับโปรแกรมเมอร์ต้องเรียนคณะอะไร เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะหายสงสัยกันไปแล้ว และถ้าอยากทำงานด้านนี้จริงๆ ก็ควรจะเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ ม.ปลาย โดยเฉพาะพวกคะแนนสอบต่างๆ ต้องใช้อะไรบ้าง ก็ควรทยอยสอบเก็บไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ 

 

สมัครอินเตอร์ ต้องมีคะแนน CU-TEP & TU-GET

 

 • คอร์ส CU-TEP & TU-GET ครูเจี๊ยบครูนกติวจัดให้ครบทั้ง Grammar/Listening/Reading/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์
 • วิธีเก็งคำตอบ
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 25 ปี
 • ครูนกมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 10 ปี


 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-385-6303

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง
คอร์สติว CU-TEP & TU-GET l KruJeab & KruNokk
คอร์สติว CU-TEP & TUGET ติวเข้ม! เนื้อหาจัดเต็ม คอร์สเดียวสอบได้ 2 สนามสอบ! พิชิตฝัน ไม่ว่าจะเป็นจุฬาหรือธรรมศาสตร์ สอนโดยกูรูด้านภาษา ประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี! CU-TEP การันตีคะแนน 100+ และ TU-GET การันตีคะแนน 750+ ข้อสอบยากแค่ไหนก็ผ่านได้ คะแนนไม่ถึงยื่นเรียนซ้ำได้ไม่อั้น!
คอร์สติว Kru Jeab IELTS Academic 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ ติวสอบ IELTS ครบ 4 ทักษะ (Listening/Reading/Writing/Speaking)
คอร์สติว Kru Jeab IELTS General 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ Kru Jeab IELTS 4 Skills
คอร์สติว Kru Jeab Basic Grammar
ติว Grammar ครบ! เพื่อการสอบ กับครูเจี๊ยบประสบการณ์ติวกว่า 25 ปี
คอร์สติว SAT Verbal & Math | KruJeab / KruNokk / KruBeer
คอร์สติว SAT ออนไลน์ ติวเข้ม เนื้อหาแน่น เทคนิคเพียบ เตรียมตัวเข้าคณะอินเตอร์ในฝัน! โดยสุดยอดอาจารย์คุณภาพมากประสบการณ์ เรียน SAT ที่นี่ที่เดียวจบ มีครบทุกทักษะ การันตีคะแนนไม่ถึงเรียนซ้ำไม่อั้น!
สินค้าที่เกี่ยวข้อง