durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
สอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่สอบ GAT PAT แต่อยากเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ทำอะไรได้บ้าง

สอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่สอบ GAT PAT แต่อยากเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ทำอะไรได้บ้าง

สำหรับเด็กๆ ที่ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต อาจกำลังหาข้อมูลกันอยู่ ซึ่งในระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบันจะมีรอบ Admission ที่ต้องสอบ GAT PAT เพื่อวัดทักษะด้านการเรียน และนำคะแนนยื่นสมัครตามลำดับ ทำให้เด็กบางส่วนมีคำถามเกี่ยวกับการสอบว่าถ้าหากไม่สอบ GAT PAT จะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง และจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้หรือไม่ ซึ่งในบทความนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน

 

สอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่สอบ GAT PAT แต่อยากเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ทำอะไรได้บ้าง


 

GAT PAT คืออะไร?

 

GAT PAT คือข้อสอบที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย โดย GAT จะเป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกจะเป็นการวัดทักษะการอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ส่วนที่ 2 เป็นข้อสอบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การสมัครรอบ Admission ส่วนมากจะต้องใช้ GAT ทุกสาขาและสถาบัน

 

ส่วน PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ มีหลายวิชา เช่น PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งข้อสอบ PAT บางสาขาไม่ต้องใช้ 

 

อย่างเช่นคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หากเลือกสมัครแบบพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ก็จะใช้แค่คะแนน GAT และ 9 วิชาสามัญ ไม่ต้องใช้ PAT แต่ก็จะมีน้อยสาขาอยู่เหมือนกัน เพราะส่วนใหญ่ก็มักจะต้องการคะแนนความถนัดประกอบด้วยเสมอ

 

ดังนั้นการไม่สอบ GAT PAT เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรอบ Admission อาจจะเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะ GAT ที่ต้องใช้เกือบทุกสาขาและสถาบัน

 

 

ไม่สอบ GAT PAT เข้ามหาวิทยาลัยได้ไหม?

 

การไม่สอบ GAT PAT ก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ แต่จะต้องไม่ใช่รอบ Admission โดยในระบบ TCAS จะมีรอบ Portfolio ซึ่งเป็นรอบการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยก่อนรอบ Admission และส่วนใหญ่ยังเปิดรับสมัครก่อนที่จะมีการจัดสอบ GAT PAT อีกด้วยในหลายๆ มหาวิทยาลัย ผู้สมัครไม่สอบ GAT PAT ก็สามารถสมัครได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ทดแทนการสอบ GAT PAT 

 

ส่วนรอบโควต้า อาจต้องใช้ GAT PAT ด้วย อย่างเช่นจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ หากเป็นการสมัครรอบโควต้า หลายสาขาต้องนำคะแนน GAT PAT ไปพิจารณาในการรับเข้าศึกษาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้อาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละสาขาและมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดจากประกาศของทางมหาวิทยาลัยและคณะเป็นสำคัญ

 

 

ไม่สอบ GAT PAT สมัครรอบ Portfolio

 

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio สิ่งที่ต้องมีอย่างแรกก็คือ Portfolio นอกจากนั้นก็จะเป็นคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ทางสาขาและมหาวิทยาลัยกำหนด เช่น เกรดขั้นต่ำ หรือบางสาขาอาจต้องการคนที่เคยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ บางสาขาต้องการความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยจะต้องยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด อาทิ CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL ฯลฯ 

 

แน่นอนว่าการไม่สอบ GAT PAT สามารถทำได้ แต่ก็ต้องทำอย่างอื่นแทน เช่น การสอบ CU-TEP, TU-GET แทน แต่ข้อดีคือการสอบพวกนี้ใน 1 ปี มีการจัดสอบหลายรอบ ขณะที่ GAT PAT มีแค่รอบเดียวต่อปี ทำให้การสอบวัดความสามารถด้วยข้อสอบอื่นๆ ที่กล่าวมานี้สามารถแก้ตัวได้หลายรอบ และคะแนนมีอายุถึง 2 ปี บางคนจึงทยอยสอบตั้งแต่ ม.5 และสามารถแก้ตัวได้เรื่อยๆ  

ไม่สอบ GAT PAT สมัครรอบโควต้า 

 

แม้ว่าในบางสาขาและมหาวิทยาลัยการสมัครรอบโควต้า จะต้องใช้ GAT PAT ด้วย หรือไม่สอบ GAT PAT ก็สมัครไม่ได้ แต่ก็ยังมีบางสาขาและมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครรอบโควต้า โดยไม่ต้องใช้คะแนน GAT PAT อยู่ อย่าฝในมหิดล ก็มีหลายสาขาที่ไม่สอบ GAT PAT สามารถสมัครได้ในรอบนี้ เช่น คณะแพทยศาสตร์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น - กีฬา ที่เปิดรับสมัครรอบโควต้า โดยไม่ต้องใช้ GAT PAT แต่ก็ต้องมีคุณสมบัติด่านอื่นๆ มาทดแทน 

 


 

ไม่สอบ GAT PAT ต้องสอบอะไรแทน

 

สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย หากไม่สอบ GAT PAT ก็อาจจะต้องสอบอย่างอื่นแทน อย่างเช่นการสอบสัมภาษณ์ ที่สถาบันหลายแห่งนำมาคิดสัดส่วนเป็นคะแนน และประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษาในรอบ Portfolio และโควต้า ไม่เหมือนกับ Admission ที่การสอบสัมภาษณ์จะไม่มีผลในการรับเข้าศึกษา
 

นอกจากสอบสัมภาษณ์แล้ว อาจต้องสอบข้อสอบอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย อย่างเช่นการสอบภาษาอังกฤษ ที่หลายสถาบันกำหนดไว้แม้ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการรับสมัครในรอบ Portfolio

 

ตารางแสดงการสอบในสาขาและสถาบันต่างๆ หากไม่สอบ GAT PAT

 

สาขา

สถาบัน

รอบการสมัคร

สอบสัมภาษณ์

สอบอังกฤษ

สอบความถนัดอื่นๆ

วิศวกรรมศาสตร์

จฬ. 

Portfolio

-

-

อักษรศาสตร์ 

จฬ. 

Portfolio

CU-TEP

IELTS

TOEFL

-

สถาปัตย์ 

จฬ. 

Portfolio

CU-TEP

IELTS

TOEFL

-

สถาปัตย์

จฬ.

โควต้า

CU-TEP

IELTS

TOEFL

-

พาณิชศาสตร์ 

จฬ. 

Portfolio

SAT
CU-AAT

ACT

SAT (Math)
CU-AAT (Math)

ACT (MATH)

แพทยศาสตร์

จฬ. 

Portfolio

CU-TEP

IELTS

TOEFL

BMAT

สัตวแพทยศาสตร์

จฬ. 

Portfolio

CU-TEP

IELTS

TOEFL

-

ทันตแพทยศาสตร์ 

จฬ. 

Portfolio

CU-TEP

IELTS

TOEFL

SAT II

A-Level

BMAT

รัฐศาสตร์ 

มธ.

Portfolio

-

-

ศิลปศาสตร์ อังกฤษ 

มธ.

Portfolio

TU-GET

IELTS

TOEFL

-

ศิลปกรรมศาสตร์

มธ.

Portfolio

-

-

สถาปัตย์

มธ.

Portfolio

-

-

แพทยศาสตร์

มหิดล

Portfolio

IELTS

TOEFL

BMAT

พยาบาลศาสตร์

มหิดล

Portfolio

CU-TEP
TU-GET

IELTS

TOEFL

TOEIC

-

สัตวแพทยศาสตร์

มก.

Portfolio

IELTS

TOEFL

-

เทคนิคสัตวแพทยศาสตร์

มก.

Portfolio

CU-TEP
TU-GET

KU-EPT

IELTS

TOEFL

-

 

หมายเหตุ ข้อมูลในตารางเป็นเพียงสาขาตัวอย่างเท่านั้น สำหรับการสอบต่างๆ กรณีไม่สอบ GAT PAT ทั้งนี้ยังมีอีกหลายคณะและสาขาที่ไม่ต้องสอบ GAT PAT ก็สมัครได้ในรอบ Portfolio และโควต้า (บางสาขาหรือบางโครงการ) ได้

 

หากต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยไม่สอบ GAT PAT แนะนำให้เตรียมพร้อมในการสอบความถนัดด้านอื่นๆ ไว้ก่อน อย่างเช่นการสอบภาษาอังกฤษ ที่สามารถเริ่มสอบได้ตั้งแต่ ม.5 เพราะใน 1 ปี เปิดสอบหลายรอบ และคะแนนมีอายุ 2 ปี หากสอบครั้งแรกคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ก็สามารถสอบแก้ตัวใหม่ได้


 

สรุปคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หากไม่สอบ GAT PAT ก็ควรเตรียมตัวในการสมัครรอบ Portfolio สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในรอบ Portfolio มีหลายสาขาเหมือนกันที่ต้องการคะแนนภาษาอังกฤษ พวก CU-TEP, TU-GET, IELTS และ TOEFL จึงควรสอบเก็บไว้แต่เนิ่นๆ 

 

เรียนต่อจุฬา-ธรรมศาสตร์ ต้องมีคะแนน CU-TEP & TU-GET

 

  • คอร์ส CU-TEP & TU-GET ครูเจี๊ยบครูนกติวจัดให้ครบทั้ง Grammar/Listening/Reading/Speaking
  • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
  • เทคนิคการทำโจทย์
  • วิธีเก็งคำตอบ
  • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 25 ปี
  • ครูนกมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 10 ปี


 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-385-6303

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง
คอร์สติว CU-TEP & TU-GET l KruJeab & KruNokk
คอร์สติว CU-TEP & TUGET ติวเข้ม! เนื้อหาจัดเต็ม คอร์สเดียวสอบได้ 2 สนามสอบ! พิชิตฝัน ไม่ว่าจะเป็นจุฬาหรือธรรมศาสตร์ สอนโดยกูรูด้านภาษา ประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี! CU-TEP การันตีคะแนน 100+ และ TU-GET การันตีคะแนน 750+ ข้อสอบยากแค่ไหนก็ผ่านได้ คะแนนไม่ถึงยื่นเรียนซ้ำได้ไม่อั้น!
คอร์สติว Kru Jeab IELTS Academic 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ ติวสอบ IELTS ครบ 4 ทักษะ (Listening/Reading/Writing/Speaking)
คอร์สติว Kru Jeab IELTS General 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ Kru Jeab IELTS 4 Skills
คอร์สติว Kru Jeab Basic Grammar
ติว Grammar ครบ! เพื่อการสอบ กับครูเจี๊ยบประสบการณ์ติวกว่า 20 ปี
คอร์สติว SAT Verbal & Math | KruJeab / KruNokk / KruBeer
คอร์สติว SAT ออนไลน์ ติวเข้ม เนื้อหาแน่น เทคนิคเพียบ เตรียมตัวเข้าคณะอินเตอร์ในฝัน! โดยสุดยอดอาจารย์คุณภาพมากประสบการณ์ เรียน SAT ที่นี่ที่เดียวจบ มีครบทุกทักษะ การันตีคะแนนไม่ถึงเรียนซ้ำไม่อั้น!