6 มหาวิทยาลัยในอังกฤษ ดีที่สุดประจำปี 2024 พร้อมคณะเด่นและเกณฑ์ IELTS ขั้นต่ำ

6 มหาวิทยาลัยในอังกฤษ ดีที่สุดประจำปี 2024 พร้อมคณะเด่นและเกณฑ์ IELTS ขั้นต่ำ

เรียนต่อต่างประเทศ หนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือประเทศอังกฤษ ประเทศที่เต็มไปด้วยสถานศึกษาคุณภาพติดอันดับโลกหลากหลายแห่ง ครั้งนี้ทางบทความก็จะมาแนะนำรายชื่อ 10 มหาวิทยาลัยในอังกฤษที่โดดเด่น จะมีที่ไหนบ้าง ไปดูพร้อม ๆ กัน

เกณฑ์ IELTS ขั้นต่ำ 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

ข้อแนะนำเรื่อง Statement of purpose/Personal statement


 

6 มหาวิทยาลัยในอังกฤษ ดีที่สุดประจำปี 2024

พร้อมคณะเด่นและเกณฑ์ IELTS ขั้นต่ำ 

 

 

1.University of Cambridge

 

University of Cambridge เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่ดีที่สุด โดยในเว็บไซต์ QS World University ได้จัดอันดับให้ University of Cambridge เป็นอันดับ 1 ในสหราชอาณาจักร และเป็นอันดับ 2 ของโลก ประจำปี 2024 ส่วนเว็บไซต์ Times Higher Education ได้จัดอันดับให้ University of Cambridge เป็นอันดับ 2 ในสหราชอาณาจักร และเป็นอันดับ 5 ของโลก ประจำปี 2024 

 

สาขาวิชาที่โดดเด่นของ University of Cambridge จะเป็นสาขาด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ภาษาศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้านวิศวกรรมเคมีและวิศกรรมไฟฟ้าด้วย ในด้านการแพทย์ University of Cambridge จะค่อนข้างโดดเด่นสาขากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และแพทยศาสตร์

 

2.University of Oxford

 

University of Oxford ถือเป็นอีกหนึ่งในมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่ดีที่สุด โดยในเว็บไซต์ QS World University ได้จัดอันดับให้ University of Oxford เป็นอันดับ 2 ในสหราชอาณาจักร และเป็นอันดับ 3 ของโลก ประจำปี 2024 ส่วนเว็บไซต์ Times Higher Education ได้จัดอันดับให้ University of Cambridge เป็นอันดับ 1 ของโลก ประจำปี 2024 

 

สาขาวิชาที่โดดเด่นของ University of Oxford จะเป็นสาขาด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสังคมศาสตร์และการจัดการ ซึ่งจะมีคณะติดอันดับต้น ๆ อยู่หลายคณะ เช่น โบราณคดี คลาสสิกและประวัติศาสตร์โบราณ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและทะเล ภูมิศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น

 

3.Imperial College London

 

Imperial College London ถือเป็นอีกหนึ่งในมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่ดีที่สุด โดยทั้งเว็บไซต์ QS World University และ Times Higher Education ได้จัดอันดับให้ Imperial College London เป็นอันดับ 3 ในสหราชอาณาจักร ประจำปี 2024 ส่วนเว็บไซต์ Times Higher Education ได้จัดอันดับให้ University of Cambridge เป็นอันดับ 1 ของโลก ประจำปี 2024 

 

สาขาวิชาที่โดดเด่นของ Imperial College London ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมโยธา เป็นต้น

 

4.UCL

 

UCL ก็เป็นอีกหนึ่งในมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่ดีที่สุด โดยทั้งเว็บไซต์ QS World University และ Times Higher Education ได้จัดอันดับให้ UCL เป็นอันดับ 4 ในสหราชอาณาจักร ประจำปี 2024 และยังติดอันดับ 9 ของโลกจากการจัดอันดับโดย QS World University อีกด้วย 

 

สาขาวิชาที่โดดเด่นของ UCL ได้แก่ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภูมิศาสตร์ เป็นต้น

 

5.King’s College London 

 

King’s College London ถือเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ติด Top 10 ในสหราชอาณาจักร โดยได้รับการจัดอันดับจาก QS World University ให้อยู่ในอันดับที่ 9 ของ UK และได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education ให้อยู่ในอันดับที่ 6 ของ UK 

 

สาขาวิชาที่โดดเด่นของ King’s College London ได้แก่ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น

 

6.London School of Economics and Political Science 

 

London School of Economics and Political Science หรือ LSE ถือเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ติด Top 10 ในสหราชอาณาจักร โดยได้รับการจัดอันดับจาก QS World University ให้อยู่ในอันดับที่ 10 ของ UK และได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education ให้อยู่ในอันดับที่ 7 ของ UK 

 

สาขาวิชาที่โดดเด่นของ LSE จะหนักไปทางสายสังคมศาสตร์ ได้แก่ นโยบายสังคมและการบริหาร การเมืองการปกครอง สังคมวิทยา การสื่อสารและมีเดีย บัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เป็นต้น

 

เกณฑ์ IELTS ขั้นต่ำ 

 

มหาวิทยาลัย

IELTS

University of Cambridge

7.0

University of Oxford

7.5

Imperial College London

7.0

UCL

6.5

King’s College London

7.5

LSE

7.0

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษ อาจแตกต่างกันออกไปตามข้อกำหนดของแต่ละสถาบันและหลักสูตร แต่หลัก ๆ ก็จะมีเอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้

 

  • ใบสมัคร
  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • ประวัติส่วนตัว (CV)
  • Transcript 
  • ใบปริญญาบัตร (สำหรับสมัครเรียนต่อปริญญาโทหรือสูงกว่านั้น)
  • ใบคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS
  • Statement of purpose/Personal statement


 

ข้อแนะนำเรื่อง Statement of purpose/Personal statement

 

Statement of purpose หรือ Personal statement เป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศแทบทุกแห่งมักต้องการจากผู้สมัคร โดย  Statement of purpose อาจถูกเรียกสั้น ๆ ว่า SOP ที่หลายคนคุ้นเคย ซึ่งการเขียนเอกสารส่วนนี้ จะเป็นการเขียนแบบ Essay หรือเรียงความยาว ตามจำนวนตัวอักษรหรือจำนวนคำที่ทางสาขากำหนดไว้ ที่สำคัญคือการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 

 

ทักษะที่ผู้สมัครควรมีสำหรับการเตรียมเอกสารส่วนนี้คือ Writting ซึ่งการเขียนจะต้องกระชับและสื่อสารได้ตรงประเด็นที่สุด ภายในจำนวนตัวอักษรหรือจำนวนคำที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขในการรับสมัคร และอาจต้องใช้เทคนิคการเขียน SOP ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

หากเขียนภาษาอังกฤษไม่เก่ง ขอแนะนำคอร์ส Write ‘n’ Roll ติว Writing
สำหรับคนอยากพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ 


 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-392-0053

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง