ทุนเรียนต่อต่างประเทศ แนะทุนน่าสนใจ พร้อมวิธีพิชิตทุน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ แนะทุนน่าสนใจ พร้อมวิธีพิชิตทุน

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้หลายๆ คนสามารถไปเรียนต่อต่างประเทศได้แม้ไม่มีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่มากพอ เนื่องจากทุนเรียนต่อต่างประเทศจะช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ได้รับทุน ซึ่งมีทั้งทุนบางส่วนและทุนเต็มจำนวน ครั้งนี้ทาวงบทความก็มีข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับทุนเรียนต่อต่างประเทศมาฝาก ซึ่งจะเป็นการแนะแนวเกี่ยวกับทุนที่น่าสนใจ และวิธีการสมัครสอบชิงทุนไปต่างประเทศ

 

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ แนะทุนน่าสนใจ พร้อมวิธีพิชิตทุน

 

ประเภทของทุนเรียนต่อต่างประเทศ

แนะนำทุนเรียนต่อต่างประเทศที่น่าสนใจ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครทุนเรียนต่อต่างประเทศ

เกณฑ์การพิจารณาเพื่ออนุมัติทุนเรียนต่อต่างประเทศ

สรุปวิธีพิชิตทุนทุนเรียนต่อต่างประเทศ


 

ประเภทของทุนเรียนต่อต่างประเทศ

  • ทุนบางส่วน
  • ทุนเต็มจำนวน

 

ทุนเรียนต่อต่างประเทศแบบบางส่วน

 

ทุนประเภทนี้จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนตามจำนวนหรือมูลค่าที่กำหนดไว้ โดยผู้รับทุนจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองบางส่วน เช่น หากทุนอุดหนุนเงิน 200,000 บาท สำหรับค่าเทอม แต่ค่าเทอมตลอดหลักสูตรมากกว่า 200,000 บาท ส่วนต่างจากนั้นผู้รับทุนก็จะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าหนังสือและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายประจำวันอื่นๆ ผู้รับทุนจะต้องออกเอง 

โดยทั่วไปแล้วทุนเรียนต่อต่างประเทศประเภททุนบางส่วนจะมีกำหนดชัดเจนว่า ทุนที่ให้มูลค่าเท่าไร ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้าง 

 

ทุนเรียนต่อต่างประเทศแบบเต็มจำนวน

 

ทุนเรียนต่อต่างประเทศแบบเต็มจำนวน ก็คือทุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) เต็มจำนวน ผู้รับทุนไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเองเลย และมักจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ ทุนเรียนประเภทนี้จึงเป็นทุนเรียนต่อต่างประเทศฟรีทุกอย่าง และเป็นที่ต้องการของคนจำนวนมาก ทำให้การสอบชิงทุนไปต่างประเทศมีอัตราการแข่งขันที่สูงมากด้วย