เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อแคนาดา และโอกาสขอ PR ย้ายประเทศ

เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อแคนาดา และโอกาสขอ PR ย้ายประเทศ

การเรียนต่อต่างประเทศ ในบางประเทศก็ใช้เพิ่มโอกาสในการย้ายประเทศได้ อย่างเช่นการเรียนต่อแคนาดา เพราะการได้รับวุฒิจากประเทศแคนาดา ใช้ต่อยอดขอวีซ่าพลเมืองถาวร (PR) ได้ และประเทศแคนาดาก็เป็นอีกจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆ คน ด้วยศักยภาพของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชน และอื่นๆ ครั้งนี้ทางบทความจึงได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนต่อแคนาดามานำเสนอ ดังนี้

เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อแคนาดา และโอกาสขอ PR ย้ายประเทศ

 

 

เตรียมตัวเรียนต่อแคนาดา 

 

ก่อนอื่นขั้นตอนแรกของการเรียนต่อแคนาดา ก็คือการ “เตรียมตัว” ซึ่งจะต้องหาข้อมูลในเรื่องของการเรียนต่อ โดยเริ่มจากผู้ที่มีแผนเรียนต่อแคนาดา ต้องรู้ก่อนว่าจะไปเรียนต่อในระดับไหน เพื่อค้นหาข้อมูลการเรียนต่อในระดับนั้นๆ ในการเตรียมตัวประกอบด้วย

 

 • เตรียมเอกสาร (วุฒิการศึกษา, คะแนนภาษาอังกฤษ/คะแนนภาษาฝรั่งเศส, หนังสือเดินทาง, Statement ฯลฯ)
 • เตรียมทุน สำหรับค่าเทอม, ค่าที่พัก, ค่าครองชีพต่างๆ
 • เตรียมหาที่พัก ซึ่งควรคำนึงเรื่องระยะทางระหว่างที่พักกับสถานศึกษา ระบบการขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

 

 

เรียนต่อแคนาดา แนะนำสถาบัน/มหาวิทยาลัย

 

ประเทศแคนาดาเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีระบบการศึกษาติดอันดับโลก จึงเหมาะสมที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศที่นี่ โดยสถาบันหรือมหาวิทยาลัยแนะนำ มีดังนี้

 

เรียนต่อแคนาดา Diploma/Certificate

 

ระดับการศึกษา Diploma หรืออนุปริญญา มีระยะเวลาหลักสูตรตั้งแต่ 6 เดือนไปจนถึง 2 ปี เน้นการปฏิบัติ แต่ก็เรียนควบคู่กับการเรียนทฤษฎี ค่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 300,000-500,000 บาท/ปี โดยสถาบันแนะนำ ได้แก่ 

 

 • Centennial College (IELTS ขั้นต่ำ 6.0)
 • Niagara College (IELTS ขั้นต่ำ 6.0)
 • Greystone College (IELTS ขั้นต่ำ 6.0)
 • Bay River College (IELTS ขั้นต่ำ 5.0)
 • Camosun College (IELTS ขั้นต่ำ 6.0)
 • Sterling College  (IELTS ขั้นต่ำ 6.0)
 • ILAC Higher Education (IELTS ขั้นต่ำ 4.0)
 • Columbia College (IELTS ขั้นต่ำ 6.0)

 

เรียนต่อแคนาดา ป.ตรี/ป.โท

 

สำหรับเรียนต่อแคนาดาในระดับปริญญา ค่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 650,000-700,000 บาท/ปี สถาบันแนะนำ ได้แก่ 

 • University of Toronto (IELTS ขั้นต่ำ 6.5)
 • McGill University (IELTS ขั้นต่ำ 6.5)
 • University of British Columbia (IELTS ขั้นต่ำ 6.0)
 • University of Montreal (IELTS ขั้นต่ำ 6.5)
 • University of Alberta (IELTS ขั้นต่ำ 6.5)
 • McMaster University (IELTS ขั้นต่ำ 6.5)
 • University of Waterloo (IELTS ขั้นต่ำ 6.5)
 • Western University (IELTS ขั้นต่ำ 6.5)
 • University of Ottawa (IELTS ขั้นต่ำ 6.5)
 • University of Calgary (IELTS ขั้นต่ำ 6.0)


 

 

เรียนต่อแคนาดา ทำงานได้หรือไม่

 

 • นักเรียนที่ถือวีซ่าเรียนต่อแคนาดา สามารถทำงาน Part-time ได้ตามที่กฎหมายกำหนด คือช่วงเปิดเทอมจะทำงานได้ 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนในช่วงเบรคจะทำงานได้ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากมี Study permit และเรียนโปรแกรม Post-secondary ที่ได้ Degree, Diploma หรือ Certificate โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 

 

 • หลังจากเรียนจบแล้ว ภายใน 180 วัน ยังสามารถขอต่อวีซ่า Post-Graduation Work Permit (PGWP) เพื่อทำงานที่แคนาดาต่อได้ โดยจะต้องนำผลการศึกษา (Final Marks) ไปยื่นสมัครก่อนหมดเขต สำหรับระยะเวลาในการอยู่เพื่อทำงานในแคนาดาต่อได้นั้นคือสูงสุดคือ 3 ปี


 

เรียนต่อแคนาดา ค่าใช้จ่าย

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อแคนาดา ประกอบไปด้วย ค่าเทอม ค่าที่พัก ค่าครองชีพ ค่าเดินทางไปกลับไทย-แคนาดา แตกต่างกันออกไปว่าเรียนสถาบันไหน หลักสูตรอะไร ระยะเวลาในการเรียนเท่าไร รวมถึงเมืองที่ไป ก็มีค่าครองชีพแตกต่างกันด้วย ทั้งนี้จะมีการยกตัวอย่างค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ดังนี้

 

ตัวอย่างค่าครองชีพต่อเดือนในเมืองต่างๆ

 

 • Montreal, Quebec ประมาณ $1,800 (≈ 45,xxx บาท)
 • St. John's, Newfoundland and Labrador ประมาณ $1,800 (≈ 45,xxx บาท)
 • Edmonton, Alberta ประมาณ $1,850 (≈ 47,xxx บาท)
 • Hamilton, Ontario ประมาณ $1,850 (≈ 47,xxx บาท)
 • Quebec City, Quebec ประมาณ $1,600 (≈ 40,xxx บาท)
 • Toronto ประมาณ $2,100 (≈ 53,xxx บาท)

 

ค่าเดินทางไปแคนาดา ประมาณ 20,000-40,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเดินทางไปเมืองไหน)

 

ค่าเทอมเรียนต่อแคนาดา

 

 • ระดับการศึกษา Diploma หรืออนุปริญญาประมาณ 300,000-500,000 บาท/ปี 
 • ระดับปริญญา ประมาณ 650,000-700,000 บาท/ปี 

 

 

เรียนต่อแคนาดา ใช้อะไรบ้าง

 

 1. หนังสือเดินทาง
 2. วุฒิการศึกษา (ตาม Requirement ของระดับที่เลือกเรียนต่อ)
 3. Statement (หลักฐานทางการเงิน)
 4. วีซ่านักเรียน 
 5. คะแนนภาษา เช่น IELTS เป็นคะแนนภาษาอังกฤษที่แคนาดาให้การยอมรับสูง

 

เรียนต่อแคนาดา ทุนการศึกษา

 

ยกตัวอย่างทุนเรียนต่อแคนาดา

 

ทุนปริญญาตรี

 

 • Humber College International Entrance Scholarships ให้ค่าเทอม $2,000 ของปีแรกในการเรียน ต้องใช้เกรด 3.75 ขึ้นไปและมีผล IELTS 6.5 ขึ้นไป
 • Lester B. Pearson International Scholarships เป็นทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเทอม ค่าหนังสือ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 • York University International Student Scholarship Program ทุนเต็มจำนวน มูลค่ากว่า $140,000
 • University of British Columbia Scholarships for International Students ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน 4 ปี

 

ทุนปริญญาโท/ปริญญาเอก

 

 • Vanier Canada Graduate Scholarships
 • University of Manitoba Graduate Fellowships
 • Pierre Elliot Trudeau Foundation Doctoral Scholarships
 • University of Waterloo International Master’s and Doctoral Student Awards
 • University of Calgary Graduate Awards

 

 

 

เรียนต่อแคนาดา เพิ่มโอกาส PR ได้จริงหรือไม่

 

การเรียนต่อแคนาดา ไม่สามารถขอ PR (วีซ่าพลเมืองถาวร) ได้ 100% แต่สามารถเพิ่มโอกาสในการขอ PR ได้ โดยผู้ที่เรียนจบในประเทศแคนาดา หากเรียน Diploma 2 ปี จะได้ Open work permit 3 ปี สามารถทำงานต่อได้อีก 1 ปี จากนั้นจะมีสิทธิขอ PR ได้ ซึ่งต้องเก็บคะแนนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 

เรียนต่อแคนาดา สามารถย้ายประเทศได้ไหม

 

สรุปการเรียนต่อแคนาดา ช่วยเพิ่มโอกาสให้การย้ายประเทศเป็นไปได้สูงขึ้น ด้วยการทำงานหลังเรียนจบ เก็บประสบการณ์และเก็บคะแนนต่างๆ เพื่อใช้สมัครขอ PR ก็จะเป็นพลเมืองถาวรที่สามารถอาศัยอยู่ในแคนาดาได้ สำหรับสถานะ Citizen ก็จะต้องอยู่ต่อเนื่องให้ครบเวลาตามที่ทางการกำหนด นั่นก็คือหากไปเรียนและทำงานต่อเนื่องจนได้ PR ทางการจะนับเวลาเป็นครึ่งนึง เช่น เรียน 2 ปี และทำงานต่ออีก 1 ปี และขอ PR จะถูกนับเป็น 1 ปีครึ่ง และเมื่อทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนครบ 3 ใน 5 ปี ก็จะมีสิทธิสมัคร Citizen แม้ว่าการเรียนต่อแคนาดา อาจไม่ได้การันตีได้ว่าจะสามารถย้ายประเทศได้ 100% แต่ก็ช่วยเพิ่มโอกาสให้การย้ายประเทศเป็นไปได้มากขึ้น

 

 

 

เรียนต่อต่างประเทศ ต้องมีคะแนน IELTS

 

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง