อยากเรียน BIR TU รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ ต้องทำอย่างไรบ้าง

อยากเรียน BIR TU รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ ต้องทำอย่างไรบ้าง

BIR TU คือรัฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งสาขาเรียนที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนไม่น้อย ที่ต้องการจะเรียนต่อด้านการเมืองการปกครอง หรือด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรนานาชาติก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ส่งเสริมการต่อยอดหลังเรียนจบ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

BIR TU เรียนเกี่ยวกับอะไร

BIR TU ค่าเทอมเท่าไร

BIR TU ใช้คะแนนอะไรบ้าง

BIR TU เรียนที่ไหน

การแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (Exchange Program) ของ BIR TU

ทำความรู้จัก Meiji University มหาวิทยาลัยพันธมิตร BIR TU

หลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่อง BIR TU

เรียนจบ BIR TU ทำงานอะไรได้บ้าง

 


อยากเรียน BIR TU รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ ต้องทำอย่างไรบ้าง


 

 

 

 

BIR TU เรียนเกี่ยวกับอะไร

 

เนื้อหาในหลักสูตร BIR TU เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองและการระหว่างประเทศ ย่อมาจาก Bachelor of Political Science Program in Politics and International Relations ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเป็นหลักสูตรนานาชาติ ก่อตั้งโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

BIR TU ค่าเทอมเท่าไร

 

ในส่วนของค่าเทอม BIR TU นั้นอยู่ที่ 476,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

BIR TU ใช้คะแนนอะไรบ้าง 

 

ในการรับสมัครของ BIR TU (BIR TU Admission) มีทั้งหมด 3 รอบด้วยกัน ได้แก่ รอบ Inter - Portfolio 1 รอบ Inter - Portfolio 2 และรอบ Inter - Admission 1 การใช้คะแนนจะแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 

รอบ Inter - Portfolio 1 

 

 • SAT ในภาค Evidence-Based Reading and Writing หรือ GSAT ในภาค Reading, Writing and Language
 • คะแนนสอบสัมภาษณ์

 

รอบ Inter - Portfolio 2

 

 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.75
 • คะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS ไม่ต่ำกว่า  6.0
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • คะแนนสอบสัมภาษณ์

 

รอบ Inter - Admission 1 

 

 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือ GED ไม่ต่ำกว่า 660
 • คะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS ไม่ต่ำกว่า  6.0
 • คะแนนสอบข้อเขียนที่ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้จัดสอบ
 • คะแนนสอบสัมภาษณ์

 

BIR TU เรียนที่ไหน

 

BIR TU หรือรัฐศาสตร์ นานาชาติ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ณ คณะรัฐศาสตร์

 

การแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (Exchange Program) ของ BIR TU

 

ทางคณะมีโปรแกรมแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (Exchange Program) รองรับ โดยนักศึกษาของ BIR TU มีสิทธิเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อไปเรียนที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ซึ่งมีสถาบันจากหลากหลายประเทศด้วยกัน อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น ทั้งนี้การจะสมัครโปรแกรมแลกเปลี่ยน นักศึกษาจะต้องมี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.80 และมีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 - 6.5 ด้วย ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่จะเลือกไปเรียนในโปรแกรมแลกเปลี่ยน

หลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree) ของ BIR TU

 

หลักสูตร 2 ปริญญาถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ BIR TU คือโปรแกรมที่นักศึกษาจะได้ปริญญา 2 ใบ แบ่งเป็นปริญญาจากธรรมศาสตร์ 1 ใบและปริญญาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีก 1 ใบ 

 

โดยนักศึกษาจะได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศด้วย ระหว่างเรียนใน BIR TU 

แบ่งเป็นการเรียนในปีที่ 1 - 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนปีที่ 3 - 4 จะได้เรียนที่ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้การจะสมัคร Double Degree ได้นั้นจะต้องมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ด้วย

 

ทำความรู้จัก Meiji University มหาวิทยาลัยพันธมิตร BIR TU

 

Meiji University เป็นมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมามีสัดส่วนของนักเรียนต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 5% สาขาเรียนครอบคลุมด้านธุรกิจ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี การเมืองการปกครอง ฯลฯ

 

สถานที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสาย Marunouchi ห่างสถานี Ochanomizu ประมาณ 3 นาที การเดินทางค่อนข้างสะดวกสบาย ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของการเป็นนักศึกษาที่นี่อยู่ในระดับที่ดี 


 

หลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่อง BIR TU

 

หลักสูตรปริญญาโทที่ต่อเนื่องกับ BIR TU คือ MIR TU ย่อมาจาก Master of Political Science Program in International Relations เป็นหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท  ซึ่งมีโปรแกรม Double Degree หรือ Dual Degree รองรับเช่นกัน โดยมหาวิทยาลัยพันธมิตรของ MIR TU คือ University of Warsaw ประเทศโปแลนด์ โดยนักศึกษาจะได้เรียนที่ธรรมศาสตร์ 1 ปี และไปเรียนที่ University of Warsaw ต่ออีก 1 ปี เพื่อรับปริญญาทั้ง 2 ใบจากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง

 

การสมัครเข้าเรียน MIR TU

 

 • ผู้สมัครต้องเรียนจบปริญญาตรี
 • ผู้สมัครต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS ไม่ต่ำกว่า  6.5

 

เรียนจบ BIR TU ทำงานอะไรได้บ้าง

 

หลังเรียนจบ BIR TU หรือรัฐศาสตร์ อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพที่ทำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น นักการทูต พนักงานบริษัทข้ามชาติ นักวิเคราะห์นโยบาย เจ้าหน้าที่กงสุล และอื่น ๆ สามารถทำงานในองค์กรระหว่างประเทศได้หลากหลายแห่ง เช่น บริษัทข้ามชาติ กระทรวงการต่างประเทศ องค์การประชาสังคมระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น

 

เรียนต่อภาคอินเตอร์ต้องมีคะแนน IELTS

 

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-392-0053

 

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย
 

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง