MATH Hack แคลคูลัส

วิดีโอแนะนำคอร์ส

ติวเน้นๆ เต็มบทแคลคูลัส ม.ปลาย สำหรับคนอ่อนเลข

  • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน

คอร์ส MATH Hack แคลคูลัส

วิดีโอแนะนำคอร์ส

ติวเน้นๆ เต็มบทแคลคูลัส ม.ปลาย สำหรับคนอ่อนเลข

  • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
39 คลิป
โจทย์ 113 ข้อ
5 ชม. 11 นาที
ส่งหนังสือถึงบ้าน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส MATH Hack แคลคูลัส