MATH สแกนกรรม

วิดีโอแนะนำคอร์ส

MATH สแกนกรรม คอร์สเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับน้องๆ ม.5-6 สำหรับทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

  • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน

คอร์ส MATH สแกนกรรม

วิดีโอแนะนำคอร์ส

MATH สแกนกรรม คอร์สเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับน้องๆ ม.5-6 สำหรับทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

  • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน
นโยบายการคืนเงิน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
59 คลิป
โจทย์ 121 ข้อ
18 ชม. 14 นาที
ส่งหนังสือถึงบ้าน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส MATH สแกนกรรม