MATH สแกนกรรม

MATH สแกนกรรม

MATH สแกนกรรม คอร์สเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับน้องๆ ม.5-6 สำหรับทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

  • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน
    ครูปอม โอเพ่นดูเรียน
นโยบายการคืนเงิน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
  • 59 คลิป
  • โจทย์ 121 ข้อ
  • 18 ชม. 14 นาที
  • ส่งหนังสือถึงบ้าน
  • เพื่อนร่วมเรียน 9,940 คน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส MATH สแกนกรรม