สูตรมุมสองเท่า (Trigonometric Double Angle Formula)


\begin{eqnarray*}
\sin2x & = & 2\sin x\cos x\\
\cos2x & = & \cos^{2}x-\sin^{2}x\\
 & = & 2\cos^{2}x-1\\
 & = & 1-2\sin^{2}x\\
\tan2x & = & \frac{2\tan x}{1-\tan^{2}x}
\end{eqnarray*}

ที่มาของสูตร $\cos 2x$ ที่มีถึง $3$ สูตร คือการใช้สูตรปิทาโกรัส $\sin^2x+\cos^2x=1$ เปลี่ยนให้อยู่ในรูป $\cos^2x$ อย่างเดียว หรือ $\sin^2x$ อย่างเดียว

คำคล้าย: 
  • สูตรมุมสองเท่า
  • Trigonometric Double Angle Formula