durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
รวมแนวโจทย์จริง TOEIC พร้อมเฉลย!
(toeic set1)

มาลองแนว ข้อสอบ TOEIC Part 5 เหมือนจริงกันดีกว่า!

ในนี้จะมีข้อสอบแบ่งเป็นชุดๆ นะคะ ค่อยๆ เลื่อนลองทำได้เลย ส่วนเฉลยแต่ละชุด ใช้รหัสของแต่ละชุด ส่งไปตาม link ที่ระบุไว้ได้เลยค่ะ

SET 1 มี 10 ข้อ ผสมหลายเรื่องเหมือนข้อสอบจริงเลย ลองทำกันดูก่อน แล้วค่อยรับชีทเฉลยไปอ่านกันนะคะ


★ TOEIC Set 1 ★

101. Before _____ us your resume, be sure to check that it meets our requirements precisely.

(A) sends
(B) to send
(C) sending
(D) sent

102. There was some discussions _____ the shareholders as to whether the CEO was competently operating the business.

(A) at
(B) on
(C) between
(D) among

103. Check that the lid is _____ sealed to prevent its contents from leaking.

(A) firm
(B) firmly
(C) firming
(D) firmness

104. It is vital that the accuracy of measuring instruments _____ yearly.

(A) is tested
(B) were testing
(C) will test
(D) be tested

105. Mark will handle receptionist duties ____ a more urgent matter requires his attention.

(A) unless
(B) along with
(C) after
(D) because of
 

106. During the factory tour, visitors must not ____ with any of the operations inside the plant.

(A)  comply                    
(B)  attain
(C)  observe                    
(D)  interfere

107. By the time she concludes her assignment overseas on May 15, Ms. Relei ____ over one hundred production facilities.

(A) would inspect
(B) will have inspected
(C) is inspecting
(D) will be inspected

108. The passenger was asked to place ____ luggage in the overhead compartments after boarding the plane.

(A) her
(B) she
(C) herself
(D) hers

109. The owner of CC Tower may ____ the building if it does not pass the upcoming safety inspection.

(A) demolished
(B) demolishing
(C) demolish
(D) demolishes

110. Mr. Potter performs most of his writing in the ____ garage that he uses as a home office.

(A) converting
(B) converts
(C) converted
(D) convert

 

★★ วิธีรับชีทเฉลย TOEIC Set 1 ★★

1. คลิกลิ้งค์ https://m.me/KruDewEnglish

2. ก๊อปรหัส KDP013 วางทางแชท

3. รอรับชีทเฉลยได้เลย!

 

★ TOEIC Set 2 ★

101. The annual community football tournament welcomes teams of all ages and ------- abilities.

(A) athletes
(B) athlete
(C) athletic
(D) athletically
 

102. Upon examination, Mr. Clark discovered that the figures Ms. Rose ----- last week were incorrect.

(A) calculate
(B) calculated
(C) has been calculating
(D) will calculate
 

103. Applicants will be asked to provide proof of ----- accounting certification at the first interview.

(A) they
(B) their
(C) theirs
(D) them
 

104. ----- hotels charge a fee for cancellation within 24 hours of check-in, but the Fresia Hotel does not.

(A) Another
(B) Other
(C) Others
(D) Each
 

105. The Nature Museum’s VIP members are ----- to enter the workshop and enjoy exclusive exhibitions.

(A)  permit
(B)  permitting
(C)  permits
(D)  permitted


106. Patient records ----- with “Confidential” in red ink are subject to stronger protection measures.

(A)  are stamped                                         
(B)  stamps
(C)  stamped                                               
(D)  stamping


107. Housing prices in the city are ----- more expensive than those in the suburb.

(A) personally
(B) unanimously
(C) substantially
(D) individually


108. ----- the logos had a remarkably similar design, they were created by two different companies.

(A) Although
(B) Because of
(C) However
(D) Despite


109. The manuscript ----- to the publisher was considered a possible best-seller due to its appealing plot and charming characters.

(A) submitting
(B) is submitted
(C) to submit
(D) submitted


110. After a 3-hour meeting, the board of directors decided to ----- our contract with Marcy Construction.

(A) attend
(B) donate
(C) terminate
(D) benefit

 

 

★ TOEIC Set 3 ★

101. We need better ----- between marketing and sales teams.

(A) significance
(B) coordination
(C) assumption
(D) importance
 

102. An anonymous businesswoman ----- one million dollars to the charity.

(A) customized
(B) afforded
(C) donated
(D) predicted
 

103. Pearl Star Airways ----- fees for oversized baggage that is still within weight limitations.

(A) waives
(B) shifts
(C) profits
(D) favors
 

104. The public relations director must have a high level of ----- in English and German.

(A) preparation
(B) measurement
(C) extension
(D) proficiency
 

105. This ----- is available exclusively to our customers who have membership cards.

(A)  notice
(B)  offer
(C)  problem
(D)  fee


106. To eliminate ----- inventory of winter clothes, Abbey’s Closet has cut prices on all coats, boots, and gloves.

(A)  wide                                        
(B)  excess
(C)  valid                                              
(D)  brief


107. Frequent training enables our technicians to resolve most computer problems -----.

(A) swiftly
(B) quietly
(C) formerly
(D) gradually


108. The lightweight design of the new model is ----- because it might cause the vehicle to slide on icy roads.

(A) effective
(B) critical
(C) advisable
(D) questionable


109. Work Mate’s free mobile app provides ----- calendar updates, so businesspeople will never miss their appointments.

(A) technical
(B) casual
(C) continual
(D) equal


110. One Dollar Wear clothing is mostly made of a synthetic blend that is ----- to staining.

(A) vulnerable
(B) productive
(C) dedicated
(D) essential

 

 

✿ คอร์ส KruDew ติว TOEIC ติวครบ จัดเต็ม! 

ติว TOEIC ครูดิว พร้อมลองทำข้อสอบเหมือนจริง

ติว TOEIC กับครูดิว ดียังไง?

  • คอร์สติว TOEIC ของครูดิวนั้น เรียน Online
  • แบ่งบทเรียนชัดเจน เรียนง่ายไม่งง คลิ๊กเลือกบทเรียนที่ต้องการได้ทันที
  • สามารถหยุด, เล่นซ้ำบทเรียนที่ต้องการได้แบบไม่อั้น! (ตลอดระยะเวลาคอร์ส)
  • อัพเดทข้อสอบ New TOEIC ใหม่ล่าสุด! ครบชุด!
  • มีไฟล์ E-Book (PDF) ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด (และมีหนังสือเรียนเป็นเล่มส่งให้ถึงบ้าน)
  • เรียนเวลาไหนก็ได้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ แค่มี Internet
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน สามารถส่งคำถามหาทีมงานได้
  • การันตีคะแนน 750+ (หากสอบแล้วไม่ถึง สามารถแจ้งทวนคอร์สได้ฟรี!)

 

ทดลองติว TOEIC ฟรีได้ที่ >>> คอร์ส KruDew TOEIC 

 

 

คำคล้าย : -
Under Growing
"คลังความรู้" กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา พี่ๆ กำลังทยอยเพิ่มบทความและปรับปรุงรูปแบบให้อ่านง่าย ใช้ทบทวนความรู้ได้จริง รีเควสหัวข้อ หรือมีข้อเสนอแนะ ทวีตมาคุยกับพี่ๆ ได้เลยจ้า