เทคนิคการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ในรูป |P(x)|=P(x) (Solving Absolute Equation Same Polynomial)


สมการในรูป $|P(x)| = P(x)$ 

สมการในรูป $|P(x)| = P(x)$ จะเป็นจริงเมื่อ $P(x) \geq 0$

ตัวอย่างการแก้สมการในรูป $|P(x)| = P(x)$

$|2x - 3| = 2x - 3$

จะได้ว่า

\begin{eqnarray*}
2x - 3 &\geq& 0\\
2x &\geq& 3\\
x &\geq& \frac{3}{2}
\end{eqnarray*}

$\displaystyle x \in \left[ \frac{3}{2} , \infty \right)$


$\displaystyle \left| \frac{x+3}{x-2} \right| = \frac{x+3}{x-2}$

จะได้ว่า

\begin{eqnarray*}
\frac{x+3}{x-2} &\geq& 0
\end{eqnarray*}

$x \in \left( -\infty, -3 \right] \cup (2, \infty)$

คำคล้าย: 
  • เทคนิคการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ในรูป |P(x)|=P(x)
  • Solving Absolute Equation Same Polynomial