โจทย์ปัญหาสูตรยูเนียน (Set Union Member Problem)


\begin{eqnarray*}
n\left(A\cup B\right) & = & n\left(A\right)+n\left(B\right)-n\left(A\cap B\right)\\
n\left(A\cup B\cup C\right) & = & n\left(A\right)+n\left(B\right)+n\left(C\right)-n\left(A\cap B\right)-n\left(B\cap C\right)-n\left(C\cap A\right)+n\left(A\cap B\cap C\right)
\end{eqnarray*}

 

คำคล้าย: 
  • โจทย์ปัญหาสูตรยูเนียน
  • Set Union Member Problem