สูตรปีทาโกรัสของตรีโกณ (Pythagorean Trigonometric Formula)


สูตร

\begin{eqnarray*}
\sin^2\theta + \cos^2\theta & = & 1\\
\operatorname{cosec}^2\theta -\cot^2\theta &=& 1\\
\sec^2\theta - \tan^2\theta &=& 1\\
\end{eqnarray*}

สำหรับน้องๆ ที่ไม่อยากจำทั้งสามสูตร อาจจำเฉพาะสูตรแรก และจำว่าสูตรที่สองและสามมาจากสูตรแรก ที่หารตลอดด้วย $\sin^2\theta$ และ $\cos^2\theta$

คำคล้าย: 
  • สูตรปีทาโกรัสของตรีโกณ
  • Pythagorean Trigonometric Formula