สูตรขนาดและมุมระหว่างเวกเตอร์กับการดอท (Norm and Dot Product Fomula)


สูตรขนาดและมุมระหว่างเวกเตอร์กับผลดอท

จัดรูปได้ $2$ แบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

\begin{eqnarray*}
\vec{u}\cdot\vec{v} & = & \left|\vec{u}\right|\left|\vec{v}\right|\cos\theta\\
\cos\theta & = & \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\left|\vec{u}\right|\left|\vec{v}\right|}
\end{eqnarray*}
 

โดยที่ $\theta$ เป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ซึ่งวัดแบบหางชนกัน

เวกเตอร์ตั้งฉากกัน  

เวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ซึ่งไม่เป็นศูนย์ทั้งคู่ จะตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อ $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$

คำคล้าย: 
  • สูตรขนาดและมุมระหว่างเวกเตอร์กับการดอท
  • Norm and Dot Product Fomula