JET Math

วิดีโอแนะนำคอร์ส

คอร์สเตรียมสอบคณิต 9 วิชาสามัญแนวใหม่ เน้นสอนเทคนิคทำโจทย์ไว ทำโจทย์ทัน ตามหลักข้อสอบวัดความเร็ว

  • พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน
  • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน

คอร์ส JET Math

วิดีโอแนะนำคอร์ส

คอร์สเตรียมสอบคณิต 9 วิชาสามัญแนวใหม่ เน้นสอนเทคนิคทำโจทย์ไว ทำโจทย์ทัน ตามหลักข้อสอบวัดความเร็ว

  • พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน
  • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน
นโยบายการคืนเงิน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
55 คลิป
โจทย์ 150 ข้อ
14 ชม. 49 นาที
ส่งหนังสือถึงบ้าน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส JET Math