JET Math

JET Math

คอร์สเตรียมสอบคณิต 9 วิชาสามัญแนวใหม่ เน้นสอนเทคนิคทำโจทย์ไว ทำโจทย์ทัน ตามหลักข้อสอบวัดความเร็ว

 • พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน
  พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน
 • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน
  ครูปอม โอเพ่นดูเรียน
นโยบายการคืนเงิน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
 • 55 คลิป
 • โจทย์ 150 ข้อ
 • 14 ชม. 49 นาที
 • ส่งหนังสือถึงบ้าน
 • เพื่อนร่วมเรียน 28,944 คน
intro video

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส JET Math