JET Math

JET Math

คอร์สเตรียมสอบคณิต 9 วิชาสามัญแนวใหม่ เน้นสอนเทคนิคทำโจทย์ไว ทำโจทย์ทัน ตามหลักข้อสอบวัดความเร็ว

  • พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน
  • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน
นโยบายการคืนเงิน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
  • 55 คลิป
  • โจทย์ 150 ข้อ
  • 14 ชม. 49 นาที
  • ส่งหนังสือถึงบ้าน
  • เพื่อนร่วมเรียน 23,813 คน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส JET Math