ก.พ. Hack: ภาค ก ภาษาไทย

วิดีโอแนะนำคอร์ส

คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก ภาษาไทย ตรงจุด เน้นที่ออกข้อสอบจริง ทำได้แม้ไม่แม่นหลักภาษา

  • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน

คอร์ส ก.พ. Hack: ภาค ก ภาษาไทย

วิดีโอแนะนำคอร์ส

คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก ภาษาไทย ตรงจุด เน้นที่ออกข้อสอบจริง ทำได้แม้ไม่แม่นหลักภาษา

  • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน
นโยบายการคืนเงิน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
21 คลิป
โจทย์ 0 ข้อ
4 ชม. 54 นาที
ส่งหนังสือถึงบ้าน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส ก.พ. Hack: ภาค ก ภาษาไทย