durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
ข้อสอบวัดความสามารถการสอบก.พ.เบื้องต้น
ข้อสอบวัดความสามารถการสอบก.พ.เบื้องต้น
นโยบายการคืนเงิน
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล
ข้อสอบวัดความสามารถการสอบก.พ.เบื้องต้น
ข้อสอบวัดความสามารถการสอบก.พ.เบื้องต้น

ข้อสอบวัดความสามารถการสอบก.พ.เบื้องต้น

 

ข้อสอบชุดนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

  • ทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • ทดสอบการเป็นข้าราชการที่ดี(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  • ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

 

*ข้อสอบชุดนี้เป็นเพียงแนวทางในการทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานการสอบกพ.เบื้องต้นเท่านั้น
มิได้เป็นการรับรองคะแนนอย่างเป็นทางการของการสอบวัดระดับใดๆ

นโยบายการคืนเงิน
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล