ข้อสอบวัดความสามารถการสอบก.พ.เบื้องต้น

ข้อสอบวัดความสามารถการสอบก.พ.เบื้องต้น ข้อสอบวัดความสามารถการสอบก.พ.เบื้องต้น
การทดสอบของคุณ
คะแนนที่ได้
[[test.score]]
คะแนนเต็ม [[test.full_score]]
ดูผลทดสอบ
เวลาที่ใช้
เวลาทั้งหมด

ข้อสอบวัดความสามารถการสอบก.พ.เบื้องต้น

 

ข้อสอบชุดนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

  • ทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • ทดสอบการเป็นข้าราชการที่ดี(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  • ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

 

*ข้อสอบชุดนี้เป็นเพียงแนวทางในการทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานการสอบกพ.เบื้องต้นเท่านั้น
มิได้เป็นการรับรองคะแนนอย่างเป็นทางการของการสอบวัดระดับใดๆ

บริการการทดสอบของเรา

Best Seller
ฟรี !
[[package.price]] บาท
[[feature]]
[[package.title]]
ฟรี !
[[package.price]] บาท
[[feature]]
Best Seller
[[package.title]]
ฟรี !
[[package.price]] บาท
[[feature]]
สำหรับนักเรียนที่มีบัญชีอยู่แล้ว ลงชื่อใช้งาน คลิกที่นี่