durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
ข้อสอบวัดความสามารถการสอบก.พ.เบื้องต้น

ข้อสอบวัดความสามารถการสอบก.พ.เบื้องต้น

 

ข้อสอบชุดนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

  • ทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • ทดสอบการเป็นข้าราชการที่ดี(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  • ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

 

*ข้อสอบชุดนี้เป็นเพียงแนวทางในการทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานการสอบกพ.เบื้องต้นเท่านั้น
มิได้เป็นการรับรองคะแนนอย่างเป็นทางการของการสอบวัดระดับใดๆ

บริการการทดสอบของเรา
450 บาท
ข้อสอบกพ.เสมือนจริง
จับเวลาเหมือนจริง
ฝึกการวิเคราะห์และตีความ
ยากเทียบเท่าข้อสอบจริง