GAT Hack Eng by KruWan

GAT Hack Eng by KruWan

คอร์ส GAT HACK ENG ครูวัน เตรียมตัวสู้สนาม TCAS ปูพื้นฐานให้แน่น เทคนิคทำโจทย์สุดปัง บอกแนวข้อสอบที่ออกบ่อย โกยคะแนน GAT ENG 120 UP เพื่อคณะในฝัน !

  • ครูวัน
    ครูวัน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
  • 60 คลิป
  • โจทย์ 0 ข้อ
  • 16 ชม. 52 นาที
  • ส่งหนังสือถึงบ้าน
  • เพื่อนร่วมเรียน 3,780 คน
intro video

ความสำเร็จของผู้เรียน

  • GAT HACK ENG ครูวัน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส GAT Hack Eng by KruWan