ให้ $E$ เป็นวงรีรูปหนึ่ง มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด $(1,-2)$

และโฟกัสทั้งสองอยู่บนเส้นตรงที่ขนาดกับแกน $x$ 

ถ้า $(4,0)$ เป็นจุดบน $E$ และผลบวกของระยะทางจากจุด $(4,0)$ ไปยังจุดโฟกัสทั้งสองเท่ากับ $8$ หน่วย

แล้ววงรี $E$ ผ่านจุดในข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด