กำหนดให้ 

$$f(x)=1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1+x}}}$$

สำหรับจำนวนจริง $x>0$

ถ้า $a$ เป็นจำนวนจริงบวก ที่สอดคล้องกับ 

$$f(1+a)+f(2+a)+f(3+a)+...+f(60+a)=2250$$

แล้ว $a$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด