ให้ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ เป็นเวกเตอร์ในสามมิติ โดยที่ $\vec{a}=\vec{i}+\vec{j},\vec{b}=3\vec{i}-2\vec{j}+3\sqrt{2}\vec{k}$

เวกเตอร์ $\vec{c}$ ทำมุม $45^\circ$ และ $60^\circ$ กับเวกเตอร์ $\vec{a}$ และ เวกเตอร์ $\vec{j}$ ตามลำดับ

และ $\vec{c}\cdot \vec{k}>0$ ถ้า $\vec{u}$ เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ $\vec{c}$ แล้ว $\vec{u}\cdot \vec{b}$ เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด