เซตคำตอบของอสมการ 

$$(\sqrt{1+x}+1)(\sqrt{1+x}+x^2+x-13)<x$$

เป็นสับเซตของช่วงใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด