ให้ $f$ และ $g$ เป็นฟังก์ชัน ซึ่งมีโดเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริง

โดยที่ $f(x)=\frac{x+1}{x-1}$ สำหรับทุกจำนวนจริง $x\neq1$ 

และ $g(x)=6x+5$ สำหรับทุกจำนวนจริง $a$

ถ้า $a$ เป็นจำนวนจริงที่ $a\neq 1$ และ $g(f(a))=g^{-1}(f(a))$

แล้ว $f(g^{-1}(a))+f(g(a))$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด