กำหนดให้

\begin{eqnarray}
U&=&\{-5,-4,0,1,2,3,4\}\\
A&=&\{x\in U | 2x-1 \notin U\}\\
B&=&\{\in U | x^2>5x\}\\
C&=&\{x\in U| \sqrt{x+1} \in U\}
\end{eqnarray}

จำนวนสมาชิกในเซตของ $(A-C)\times(B\cup C)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด