ให้ $f$ เป็นฟังก์ชันซึ่งมีโอเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของจำนวนจริง

โดยที่ $f'(x)=2ax+b\sqrt{x}+1$ เมื่อ $a$ และ $b$ เป็นจำนวนจริง

ถ้า $f(0)=1$ และ $f'(1)=f'(4)=0$ แล้ว $(f\circ f)(4)$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด