กำหนดให้เวกเตอร์ $\vec{a}=\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k}$ ถ้า $\vec{b}$ เป็นเวกเตอร์ในสามมิติ โดยที่ $(\vec{b}+\vec{a})\cdot(\vec{b}-\vec{a})=10$ และ เวกเตอร์ $\vec{a}$ ทำมุม $60^\circ$ กับเวกเตอร์ $\vec{b}$ แล้วขนาดของ เวกเตอร์ $\vec{a}\times \vec{b}$ อยู่ในช่วงในข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด