กำหนดให้ $p$ และ $q$ เป็นประพจน์ใด ๆ ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นสัจนิรันดร์

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด