durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลความสูงของนักเรียนชั้น ม.$6$  โรงเรียนแห่งหนึ่งมีการแจกแจงปรกติ  ถ้าจำนวนนักเรียนที่มีความสูงน้อยกว่า $140.6$ เซนติเมตร มีอยู่ $3.01\%$  และจำนวนนักเรียนที่มีความสูงมากกว่าค่ามัธยฐานแต่น้อยกว่า $159.4$ เซนติเมตรมีอยู่ $46.99\%$  แล้วจำนวนนักเรียนที่มีความสูงไม่น้อยกว่า $155$ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน $160$ เซนติเมตร  มีเปอร์เซนต์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

กำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้โค้งปรกติมาตรฐาน ระหว่าง $0$ ถึง $z$  เป็นดังนี้

$z$ $1.00$ $1.12$ $1.88$ $2.00$
พื้นที่ใต้เส้นโค้ง $0.3413$ $0.3686$ $0.4699$ $0.4772$

ข้อ 44
44 of 50
ฝึกทำโจทย์แบบชิลๆ
น้องๆ สามารถเลือกทำโจทย์ได้ตามต้องการ ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการนับคะแนน ตอบผิดแล้ว สามารถตอบใหม่ได้ สิ่งสำคัญ ก็คือ ควรทำความเข้าใจกับวิธีทำในเฉลยละเอียด การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี ต้องเรียนด้วยการลองทำโจทย์เยอะๆ
เคล็ดลับจากติวเตอร์
ระหว่างอ่านเฉลย อย่าลืมมองหา "เคล็ดลับจากติวเตอร์" กรอบสีเขียว เพื่อเรียนวิธีลัด ตีโจทย์แตก เร็ว แวร๊ง!