ให้  $f$  และ  $g$  เป็นฟังก์ชัน  ซึ่งมีโดเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริง โดยที่

$$f\left(x\right)=\frac{x+3}{x+6}\quad\text{และ}\quad\left(f^{-1}\circ g\right)\left(x\right)=\frac{-6x}{x-1}$$

ถ้า  $g(a)=2$  แล้ว  $a$  อยู่ในช่วงใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$[3,5)$ [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ฟังก์ชันประกอบ อินเวอร์สฟังก์ชัน