สำหรับ  $a$  และ  $b$  เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆ  กำหนดให้  $a\otimes b$  เป็นจำนวนจริงที่มีสมบัติดังต่อไปนี้

ก.  $a\otimes a=a+4$

ข.  $a\otimes b=b\otimes a$

ค.  $\frac{a\otimes(a+b)}{a\otimes b}=\frac{a+b}{b}$

ค่าของ  $(8\otimes 5)\otimes 100$  เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$208$ [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ตัวดำเนินการที่นิยามใหม่