ให้เติมจำนวนเต็มบวก  $1,2,3,4,5$  ลงในช่องว่างในตาราง $5\times5$  ต่อไปนี้

$\quad$ $\,\,5\,\,$ $\,\,4\,\,$ $\quad$ $\quad$
$\,\,1\,\,$ $\,\,3\,\,$ $\quad$ $\quad$ $\quad$
$\quad$ $\quad$ $\,\,5\,\,$ $\,\,3\,\,$ $\quad$
$\,\,2\,\,$ $\quad$ $\,\,3\,\,$ $\,\,1\,\,$ $\quad$
$\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\,\,x\,\,$

โดยที่  แต่ละแถวต้องมีจำนวนเต็มบวก  $1,2,3,4$  และ  $5$  และแต่ละหลักต้องมีจำนวนเต็มบวก  $1,2,3,4$  และ  $5$  จำนวน  $x$  ในตาราง เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$3$ [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : โจทย์ปัญหาเชาว์