durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา

สร้างตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนการสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง  โดยให้ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเป็น  $10$  แล้วปรากฏว่ามัธยฐานของคะแนนการสอบเท่ากับ  $57$  คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วง  $50-59$  ถ้ามีนักเรียนที่สอบได้คะแนนต่ำกว่า  $49.5$  คะแนน อยู่จำนวน  $12$  คน  และมีนักเรียนได้คะแนนต่ำกว่า  $59.5$  คะแนน  อยู่จำนวน  $20$  คน  จงหาว่านักเรียนกลุ่มนี้มีทั้งหมดกี่คน

ข้อ 44
44 of 50
ฝึกทำโจทย์แบบชิลๆ
น้องๆ สามารถเลือกทำโจทย์ได้ตามต้องการ ไม่มีการจับเวลา ไม่มีการนับคะแนน ตอบผิดแล้ว สามารถตอบใหม่ได้ สิ่งสำคัญ ก็คือ ควรทำความเข้าใจกับวิธีทำในเฉลยละเอียด การเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดี ต้องเรียนด้วยการลองทำโจทย์เยอะๆ
เคล็ดลับจากติวเตอร์
ระหว่างอ่านเฉลย อย่าลืมมองหา "เคล็ดลับจากติวเตอร์" กรอบสีเขียว เพื่อเรียนวิธีลัด ตีโจทย์แตก เร็ว แวร๊ง!