กำหนดให้  $A=\{1,2,3,\cdots,9,10\}$  จงหาจำนวนสับเซตของ  $A$  ทั้งหมดที่ประกอบด้วยสมาชิก  $8$  ตัวที่แตกต่างกัน  โดยที่ ผลรวมของสมาชิกทั้ง  $8$  ตัว เป็นพหุคูณของ  $5$

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$9$ [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : การนับจำนวนพหุคูณ