มีข้อสอบปรนัย  $20$  ข้อ  คะแนนเต็ม  $50$ คะแนน  โดยกำหนดข้อ  $1-10$  ข้อละ  $4$ คะแนน  และข้อ  $11-20$ ข้อละ  $1$ คะแนน  ถ้าหากนักเรียนตอบข้อใดถูกต้อง จะได้คะแนนเต็มของข้อนั้น  แต่ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบ จะได้คะแนน  $0$  คะแนน  จะมีกี่วิธีที่นักเรียนคนหนึ่ง  จะทำข้อสอบชุดนี้ได้คะแนนรวม  $45$  คะแนน

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $352$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : โจทย์ความน่าจะเป็นแบบต้องไล่นับ