ให้  $\mathbb{R}$  แทนเซตของจำนวนจริง  ถ้า  

$$A=\left\{ x\in\mathbb{R}\left|\frac{\left|1-x\right|-2}{x+\left|x\right|-3}>1\right.\right\} $$

แล้ว $A\cap [0,1)$  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $\left\{ x\left|\frac{2}{3}<x<1\right.\right\} $[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : การแก้สมการและอสมการติดค่าสัมบูรณ์โดยการแบ่งกรณี