กำหนดให้  $\beta$  เป็นจำนวนจริง และให้  $\{a_n\}$  เป็นลำดับของจำนวนจริงที่นิยามโดย  $a_n=\frac{\beta n-7}{n+2}$  สำหรับ  $n=1,2,3,\cdots$  ถ้า ผลบวก  $9$  พจน์แรกมีค่ามากกว่าผลบวก  $7$  พจน์แรกของลำดับ  $\{a_n\}$  เป็นจำนวนเท่ากับ  $a_{108}$  แล้ว  ${\displaystyle \lim_{n\rightarrow\infty}a_n}$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$2$ [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ลิมิตของลำดับ