ถ้า  $n$  เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่ทำให้  $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{i\sqrt{2}}{2}\right)^n=1$  เมื่อ  $i^2=-1$  แล้ว  $n$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$8$ [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน