กำหนดให้  $\vec{u}=2\vec{i}-5\vec{j}$  และ  $\vec{v}=\vec{i} + 2\vec{j}$  ให้  $\vec{w}$  เป็นเวกเตอร์ โดยที่  $\vec{u}\cdot\vec{w}=-11$  และ  $\vec{v}\cdot\vec{w}=8$  ถ้า  $\theta$  เป็นมุมแหลมที่เวกเตอร์  $\vec{w}$  ทำมุมกับเวกเตอร์  $5\vec{i}+\vec{j}$  แล้ว  $\tan\theta+\sin2\theta$  เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $2$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : การดอทเวกเตอร์