ให้  $a,b,c,d,t$  เป็นจำนวนจริง  ถ้า  $A=\left[\begin{array}{cc}
a & b\\
c & d
\end{array}\right]$  โดยที่  $\det A=t\neq 0$  และ  $\det\left(A+t^2A^{-1}\right)=0$  แล้วค่าของ  $\det\left(A-t^2A^{-1}\right)$  เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $4$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ดีเทอร์มิแนนต์และสมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ โจทย์ปัญหาเชาว์