ให้  $A=\left\{ \emptyset,\left\{ \emptyset\right\} ,\left\{ \emptyset,\left\{ \emptyset\right\} \right\} \right\} $  และ  $P(A)$  เป็นเพาเวอร์เซตของเซต  $A$  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $\left\{ \emptyset,\left\{ \emptyset\right\} ,\left\{ \left\{ \emptyset\right\} \right\} \right\} \subset P\left(A\right)$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : สับเซตและเพาเวอร์เซต สมบัติการดำเนินการเซตและการจัดรูป