ให้  $\mathbb{R}$  แทนเซตของจำนวนจริง  ถ้า  $f_1,f_2,f_3,$ $f_4,g$  และ  $h$  เป็นฟังก์ชันจาก  $\mathbb{R}$  ไปยัง  $\mathbb{R}$  โดยที่

\begin{align}
f_{1}\left(x\right)&=x+1  \quad & f_{2}\left(x\right)&=x-1\\
f_{3}\left(x\right)&=x^{2}+4  \quad & f_{4}\left(x\right)&=x^{2}-4
\end{align}

และ

\begin{eqnarray*}
\left(f_{1}\circ g\right)\left(x\right)+\left(f_{2}\circ h\right)\left(x\right) & = & 2\\
\left(f_{3}\circ g\right)\left(x\right)-\left(f_{4}\circ h\right)\left(x\right) & = & 4x
\end{eqnarray*}

ค่าของ  $\left(g\circ h\right)(1)$  เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$1$ [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ฟังก์ชันประกอบ